HET ALS MONUMENT GEKLASSEERDE ORGEL VAN DE KERK O.L.V. TEN HEMEL OPGENOMEN TE OVERMERE

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

2 November 1862 was voor de toenmalige Overmeerse parochie en bevolking een rampdag.
Een verwoestende brand had 's nachts de oude kerk met een groot gedeelte van de inboedel op enkele uren tijd in de as gelegd. Het bestaande orgel, gebouwd door orgelmaker Louis de la Hayes in 1699, was eveneens in de vlammen gebleven.
Door voortdurend geldgebrek, mede veroorzaakt door het bouwen van de nieuwe kerk, werd de aankoop en de installatie van een nieuw orgel steeds uitgesteld. Voor de opluistering van de eredienst moest men zich noodgedwongen behelpen met een versleten harmonium.

OrgelOvermereWeb Kerk MiddenJuffrouw Melanie Bauwens, dochter van notaris en burgemeester Bauwens te Overmere, schonk bij haar overlijden in
1887, 4000 fr. aan de kerkfabriek  met als uitdrukkelijke voorwaarde die fondsen te gebruiken voor de aankoop en plaatsing van een orgel in de nieuwe kerk.
De kosten werden geraamd op 12.750 fr.voor bet instrument en 8.139 fr.voor de orgelkast en oksaalvergroting,totaal 20.889 fr. Op 20 november 1887 besliste de kerkfabriek om de werken te laten uitvoeren.
Met enkel het bedrag van het legaat van juffrouw Bauwens stond de kerkfabriek voor een zeer moeilijke opdracht gezien alleen het provinciebestuur een toelage van 2000 fr. verleende.
Uiteindelijk stelde pastoor Reynekinck zich persoonlijk borg en werd door begoede burgers het ontbrekende bedrag via een steunlijst ingezameld.
Alhoewel het contract met de orgelbouwer P.J. Vereecken en zonen werd ondertekend in december 1887, werd het toch nog december 1888 vooraleer bij Koninklijk Besluit de bouwtoelating werd verleend.

Op 5 februari 1890 werd in deze kerk, onder grote belangstelling, het nieuwe kerkorgel ingespeeld  en door E.H. De Groote, deken van Lokeren, plechtig ingezegend.

Uittreksel uit het driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Overmere, jaargang 8 nr. 4, december 1990.  
Auteur: Mon De Ruyver.

Het Orgelcomité kreeg van de heemkundige kring Overmere de toelating om dit artikel te publiceren op deze website.

Klik op onderstaande link voor het originele artikel.

Lees het origineel artikel

Naar aanleiding van 150 jaar kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen werden enkele filmpjes opgenomen. Deze filmpjes waren te bezichtigen voor het grote publiek op de open-kerkdagen in augustus en september 2016.

In het filmpje wordt op het einde aanbevolen een bezoek te brengen aan de toren. Dit was enkel mogelijk tijdens de open-kerkdagen in 2016. Heden ten dage is en blijft de toren gesloten voor het publiek.

De video toont beelden van de binnenkant van de kerk. Je ziet het schip van de kerk, het hoogkoor, het orgel en de toren met zijn verschillende verdiepingen de revue passeren.

Het filmpje werd opgenomen in opdracht van de Heemkundige Kring Overmere door Jurgen De Smedt.

Duur : 5 min. 02 sec.