In 1989 richtten enkele geïnteresseerden een orgelcomité op, een adviesorgaan voor de kerkfabriek om het restauratiedossier voor het orgel in goede banen te leiden.
Het orgelcomité bestond uit volgende leden :

Voorzitter-coördinator Jan Joos
Secretaris Roger Van de Rostyne
Schatbewaarder Norbert Janssens
Leden Paul Cooreman
Danny De Block
Gabriël Loncke
Gilbert Wauman
Pastoor Paul Van De Winkel

 

Het orgelcomité kwam voor het eerst samen op 17 januari 1992. Toen werden de volgende doelstellingen voor het comité vooropgesteld :

  • Goedkeuring van het dossier voor de restauratie van het orgel en lobbyen voor het vrijmaken van subsidies bij verschillende overheden.
  • Begeleiden van de restauratie, bekendmaken en belangstelling wekken voor de restauratie van het orgel en organisatie van het openingsconcert.

Na de restauratie van het orgel in 1996 werden de taken van het orgelcomité geherdefinieerd. Het orgelcomité zag voor zich de volgende taken weggelegd :

  • Zoveel mogelijk inschakelen van het orgel in de liturgische diensten.
  • Begeleiding van jonge organisten en hen de mogelijkheid bieden te oefenen en zich te bekwamen op dit historisch instrument.
  • Organiseren en meewerken aan concerten in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen.
  • IJveren voor de inschakeling van het orgel als uitvoerend instrument bij concerten. Wanneer het orgelcomité de enige organisator is van een concert zal het orgel een prominente plaats innemen.

Heden te dage ijvert  het orgelcomité er vooral voor om het orgel ingeschakeld te zien als uitvoerend instrument bij concerten.

Omwille van hun hoge leeftijd hebben Jan Joos en Gabriël Loncke afscheid genomen van het orgelcomité, beiden zijn ondertussen overleden. Enkele jongere leden hebben het team vervoegd. Het orgelcomité telt momenteel de volgende bestuursleden:

Voorzitter Roger Van de Rostyne
Schatbewaarder Norbert Janssens
Leden Lieve Van de Rostyne
Zuster Christiane Clerix
Roland Van de Rostijne
François Paelinck
Diane Geerts

 

OrgelcomitWeb 01 Midden

 

Het orgelcomité dient telkens weer op zoek te gaan naar financiële middelen voor de inrichting van concerten. Het is nog steeds een grote bekommernis om de nodige fondsen in te zamelen voor het inrichten van concerten.
Via sponsoring en de voorverkoop van toegangskaarten probeert het orgelcomité uit de kosten te komen. Met de sponsoringsactie spreken wij vooral plaatselijke bedrijven en zelfstandigen aan. Geleidelijk aan hebben wij onze horizont verruimd en zijn ook ondernemingen uit naburige gemeenten ons orgelcomité beginnen steunen. Met de voorverkoop van toegangskaarten aan de plaatselijke bevolking proberen wij niet alleen geld in te zamelen maar ook de belangstelling voor het orgel gaande te houden.
Wij hebben de toegangs- en sponsoringsprijzen altijd vrij laag gehouden met de bedoeling zoveel mogelijk mensen warm te maken voor het historisch Vereeckenorgel in de kerk van Overmere. Uiteindelijk komt het er voor het orgelcomité op aan dat het Vereeckenorgel in de plaatselijke kerk niet mag vergeten worden en dat het niet meer in de toestand van 1976 mag terechtkomen: een onbespeelbaar en stoffig instrument uit het verleden. Wij verkiezen een leven instrument waarvan de muziek weerklinkt en weerklank heeft tot buiten onze dorpsgrenzen.